4. ročník
4. ročník
Rolnička Praha
Praha - Praha
sbormistr Karel Virgler
klavírní doprovod
Ondřej Konopa
záštitu udělila náměstkyně primátora Ing. Marie Kousalíková
 
Sbor byl založen v roce 1978
V základním repertoáru sboru jsou skladatelé  A. Dvořák, B. Martinů a Z. Lukáš. Dále výběr z renesanční polyfonie, duchovní hudba, české lidové písně s doprovodem různých nástrojů. Sbor koncertuje každým rokem  v Rudolfinu a v kostele sv. Šimona a Judy v Praze, ale i v okolí Prahy a při výměnných zájezdech po celé republice. Spolupracuje taktéž se Společností českých skladatelů při uvádění nové tvorby.

 


získaná ocenění:

2004 - koncertní zájezd do Maroka
2006 - reprezentace ČR na festivalu Noël en Alsace, Francie
2007 - samostatný koncert na festivalu Pražské jaro
2009 - účast na světovém festivalu Children of the World in Harmony, USA