15. ročník
15. ročník

Aktuality

Přehlídka Světlo za Lidice

1.6.2021

Nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice pořádáná u příležitosti 79. výročí vyhlazení obce Lidice.

Motto přehlídky: "Jsme děti, které zpívají dětem." Letos se přehlídka výjimečně a netradičně koná pouze v online prostředí. Přehlídka je určena pro děti a mládež z celé republiky.

Jejím cílem je přispět k uctění památky občanů středočeské obce Lidice zavražděných německými nacisty v roce 1942 a k prohlubování vědomí nejmladší generace o těchto historických událostech.

Záštitu projektu udělili předseda Senátu Parlamentu České republiky, ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivá krajská hejtmanství. Uměleckou záštitu převzala Monika Absolonová. Přehlídku vyhlašuje Památník Lidice ve spolupráci s Obcí Lidice.

Děkujeme všem zúčastněným sborům, že se rozhodli do našeho projektu i za ztížených podmínek zapojit.


Aktualizováno: 10/29/2021 10:52:17 AM