9. ročník
9. ročník
Carmina
Turnov - Liberecký kraj
sbormistr Martin Hybler
klavírní doprovod
Bára Nejezchlebová
záštitu sboru udělil hejtman Martin Půta
Sbor byl založen v roce 1992

Základní repertoár sboru: Současný repertoár Carminy je rozmanitý. Vedle hudby klasické jsou v něm zastoupeny lidové písně české, moravské i cizí, a samozřejmě hudba populární, např. spirituály, ale i písně z muzikálů či oper. Důraz je kladen na pestrost a vzájemný kontrast nejrůznějších stylů.

Místa koncertování: Sbor podnikl úspěšné zájezdy do Maďarska a Francie, jako reprezentant turnovské kultury vystoupil také v Polsku a Německu v partnerských městech Jawor a Niesky. Tradičně každoročně vystupuje v čase adventu v Praze v Betlémské kapli na benefičním koncertu, kde výtěžek putuje do Motolské nemocnice na kliniku dětské hematologie a onkologie.


získaná ocenění:

2002 - Stříbrné pásmo v celostátní soutěži sborů v Novém Jičíně
2009 - Účast v nesoutěžní celostátní přehlídce sborů v Rychnově nad Kněžnou