9. ročník
9. ročník
Ústecký dětský sbor UJEP
Ústí nad Labem - Ústecký kraj
sbormistr Martina a Petr Zemanovi
klavírní doprovod
Václav Krahulík
záštitu sboru udělila náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová
Sbor byl založen v roce 1966
 
Základní repertoár sboru: od polyfonie až po současnou hudbu, včetně moderní populární hudby.

Místa k
oncertování: ústecký region, Praha, Drážďany, Bautzen (SRN) …  

získaná ocenění:

2006 -  International Choral Festival - Missoula/Montana (USA)

2006 - nahrávka skladby Miloše Boka Hymnus k Duchu svatému na jeho autorské CD

2006, 2007 - natáčení v Čs. televizi na Kavčích horách sborové party hudby M. Boka k pohádkám Anděl páně, Tři životy a Jak dívka šlápla na chléb

2011 – Svatořečení P. Aloise Andrického, Drážďany, Světová premiéra „Magnificat pro dětský sbor, varhany a dechové nástroje s tympány“ skladatele Miloše Boka za řízení autora
2011 – Natáčení CD, Kostel Nanebevzetí panny Marie v Mostě, Miloš Bok: Magnificat a  Jaroslav Novák: Ariana (rock. suita v aranžmá M. Boka pro zpěv sólo, dětský sbor a symfonický orchestr).
 
2012 – Jubilejní koncert Heleny Vondráčkové v divadle Hybernia, host Ústecký dětský sbor UJEP, atd.
 
2013 -   Jirkovský Písňovar, 7. ročník soutěžního festivalu sborové populární hudby, stříbrné pásmo a zvláštní cena odborné poroty v kategorii AURIX za skladbu Because (Lennon/McCartney/arr. Filip Tailor)