9. ročník
9. ročník
Pěvecký sbor Vocantes
Přerov - Olomoucký kraj
sbormistr Michal Sabadáš
klavírní doprovod
Stanislav Smoček
záštitu sboru udělil náměstek hejtmana Mgr. Radovan Rašťák
Sbor byl založen v roce 2011.
 
Základní repertoár sboru:    lidové písně, umělé, duchovní, známá i méně známá díla světových skladatelů renesance, baroka i klasicismu, díla soudobých autorů a úpravy populárních skladeb.

Místa koncertování:    Přerov, Olomouc, Hranice, Krnov, Bystřice pod
Hostýnem, Soběchleby, Paršovice, Dub nad Moravou, Rokytnice, Kokory, Dluhonice, Pavlovice, Tovačov, Hradčany, Bochoř.

získaná ocenění:

2011 - Vánoční koncert s Jaroslavem Svěceným v Hranicích
2012 - Vánoční koncert s Lubomírem Brabcem a Danielem Hůlkou