9. ročník
9. ročník

Aktuality

Pouze Praha zatím nenominovala pěvecký sbor

25.11.2014

Do termínu uzávěrky přihlášek 31. 10. 2014 nominovaly všechny kraje jejich reprezentanty pro 9. ročník přehlídky Světlo za Lidice. Chybí jen nominace hlavního města Praha.
Děkujeme všem krajským úřadům a sbormistrům za pěknou spolupráci a těšíme se na setkání.
Další konkrétní informace k přehlídce a organizační pokyny obdrží sbormistři s dostatečným předstihem. 

Aktualizováno: 11/26/2014 1:39:48 PM