5. ročník
5. ročník
DPS Páni kluci
Litoměřice - Ústecký kraj
sbormistr PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.
klavírní doprovod
MgA. Gaston Etchegoyen
záštitu udělila hejtmanka Jana Vaňhová
Sbor byl založen v roce 1993.
V základní repertoáru sboru jsou skladby klasického sborového repertoáru – W. A. Mozart, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij,   a dále lidové písně v různých úpravách, spirituály a populární hudba v úpravě pro smíšený sbor.
Sbor koncertoval na různých místech v ČR, také ve Francii, Belgii, Německu, Polsku, Itálii, Rakousku a Slovensku.

získaná ocenění:

2010 - stříbrná medaile z mezinárodní sborové soutěže Slovakia cantat v Bratislavě