5. ročník
5. ročník
host přehlídky
Mládežnícky komorný miešaný spevácky zbor Konzervatória J. L. Bellu
Banská Bystrica - Banskobystrický kraj
sbormistr Miroslava Matisová
bez záštity
Dievčenský spevácky zbor Konzervatória J. L. Bellu vznikol v r.1992. Jeho členkami sú študentky rôznych študijných odborov. Repertoár tvoria skladby rôznych štýlových období od 16.stor. až po súčasnosť.
Prezentoval sa na Slovensku /Trenčianske Teplice, B.Bystrica, Bratislava.../ a v zahraničí /ČR, Anglicko/. 
Miešaný spevácky zbor Konzervatória J. L. Bellu vznikol v r.1998. Jeho členmi sú študenti rôznych odborov 2. – 6. ročníka konzervatória. Zbor absolvoval mnoho koncertných vystúpení na domácej pôde (B. Bystrica, Zvolen, Poltár, Kremnica, Lučenec, Bratislava, Slovenská Ľupča), v zahraničí (Olomouc, Debrecén, Miškolc, Alba... ) a zúčastnil sa viacerých medzinárodných súťažných festivalov, kde úspešne reprezentoval nielen školu, mesto Banská Bystrica, ale aj celé Slovensko.

získaná ocenění:

DSZ:
2003 - Zlaté pásmo na súťaži“Svátky písní“ v Olomouci
2003 - Zlaté pásmo na festivalu V. F. Bystrého
2010 - Víťaz celoslovenskej súťaže „Mládež spieva“
 
MSZ:
2003 - Zlaté pásmo a víťaz súťaže MSZ na festivale
           V. F. Bystrého v Banskej Bystrici
2003 - Strieborné pásmo v kategórii miešaných zborov Olomouc
2007 - Víťaz súťaže MSZ na festivale V. F. Bystrého v 
           Banskej Bystrici
2009 - 1. místo v španielskom Cantonigros
2010 - 1. pásmo s pochvalou poroty, cenu primátora a cenu
           Hudobného fondu  na celoslovenskej súťaži
           „Mládež spieva“.