5. ročník
5. ročník
DPS Harmonie
Kraslice - Karlovarský kraj
sbormistr Mgr. Iveta Poslední
klavírní doprovod
Aleš Vítek, Lucie Cveková
záštitu udělil hejtman PaedDr. Josef Novotný
Sbor byl založen v roce 1990.
Repertoár sboru je velmi široký, zahrnuje jak české a moravské lidové písně, tak lidové písně jiných národů, dále skladby současných českých autorů, populární písně, spirituály či skladby duchovní. Typickým rysem jsou vlastní vícehlasé úpravy a zejména české texty, pod kterými jsou podepsány sbormistryně Mgr. Iveta Poslední a odborná asistentka Ilonka Chalupská. Harmonie spolupracuje s taneční skupinou Ouky kouky Kraslice, v níž tančí více než polovina členů sboru.
Harmonie je složena z několika menších pěveckých sborů (Hvězdičky, Dráček, Sluníčko, Skřivánek, Páni kluci, Bohemia Cantat).
Soubor vystupoval na řadě míst v České republice, například v Praze, Karlových Varech, Pardubicích a v Lidicích, v Itálii a často účinkuje v Německu.

získaná ocenění:

2006 - Zlaté pásmo v krajské přehlídce v Karlových Varech
2008 - Zlaté pásmo na soutěži "Zahrada písní" v Praze
2009 - Zlaté pásmo v krajské přehlídce v Karlových Varech
2009 - účast na celostátní přehlídce v Rychnově nad Kněžnou
2009 -  koncert v pražském Kongresovém centru na neformálním zasedání
            Rady ministrů EU
2010 - spolupráce při natáčení CD projektu „Škola ve tvých rukou dětem
             v Latinské Americe