Logo přehídky
Celostátní přehlídka
dětských pěveckých
sborů
Logo Památníku Lidice
Generální partner akce
Generální partner akce
Partneři akce

Řízení letového provozu České republiky
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Logo Sahm s.r.o.
Logo RÜCKL CRYSTAL a.s. Logo ČSOB a.s.
Odborový svaz KOVO Logo fy. Zdeněk Lamer

Úvod Aktuality Program Sbory Dokumenty Kontakty
Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů
"Světlo za Lidice"
konaná dne 14. 6. 2008 od 11:30 hodin v Památníku Lidice.

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s druhým ročníkem přehlídky dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice". Tato nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů bude uspořádána u příležitosti 66. výročí lidické tragedie a bude součástí celodenní pietní vzpomínky na tragické události roku 1942. Přehlídka se stává každoroční tradicí právě v těchto dnech.

V roce 2008 proběhne druhý ročník festivalu 14. června, v době od 11:30 do 16:00 hodin, v prostorách glorietu, před muzeem Památníku Lidice. Zúčastní se jej sbory ze všech krajů naší republiky (z každého kraje jeden zástupce, celkem 14 sborů).

Vyhlašovatelé:

Památník Lidice, Obecní úřad Lidice a pěvecký sbor Sluníčko z Kladna.

Osobní záštitu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Uměleckou záštitu převzala Lucie Bílá.

Generálním partnerem je Kladno Energy Businesses.

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR a MŠMT.

Pořadatel: Památník Lidice.

Předběžný program :
10:00 až 11:20 oficiální část pietního aktu
11:30 až 11:45 přijetí vedoucích jednotlivých souborů předsedou Senátu PČR, Lucií Bílou, ředitelkou soutěže a starostou obce Lidice
11:45 až 16:00 vystoupení pěveckých sborů u muzea

Délka vystoupení jednoho souboru i s nástupem max.15 minut. Nejdříve budou vystupovat vzdálenější sbory (příjezd den předem v odpoledních hodinách).

Motto vystoupení sborů:

"Jsme děti, které zpívají lidickým dětem"

Další důležité informace:

Parkování – na parkovišti muzea Památníku Lidice a v přilehlých ulicích obce.

Veřejná doprava - autobusové spojení z konečné metra A Dejvická (proti hotelu Diplomat) odjezdy autobusů v sobotu 14.6.2008:
9:00, 9:30,10:30,11:00 a zvláštní kyvadlová doprava Kladno-Lidice a zpět po celý den.

Fakta a zajímavosti o Lidicích a Památníku Lidice:
 • poprvé se o Lidicích píše roku 1309 ve Zbraslavské kronice
 • důvodem pro vyhlazení Lidic nacisty se stala domnělá souvislost jednoho z lidických občanů s atentátem na říšského protektora R. Heydricha dne 27. 5. 1942
 • přímo v Lidicích bylo dne 10. 6. 1942 zastřeleno 173 lidických mužů a dne 16. 6. 1942 v Praze-Kobylisích celkem 26 mužů a žen z Lidic
 • pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen
 • v deportačním táboře v polském Chelmnu bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí
 • po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 lidických dětí
 • první pomník v Lidicích odhalili vojáci Rudé armády dne 3. 6. 1945
 • 15. 6. 1947 byl položen základní kámen nových Lidic (k vidění vedle vchodu do budovy OÚ Lidice)
 • na Vánoce roku 1949 se do nově postavených domků nastěhovali první obyvatelé, lidické ženy a děti
 • roku 1955 byl založen "Sad přátelství a míru", kde byly vysazovány růže z celého světa (Lidice byly vyvražděny v čase květu růží)
 • roku 1967 byla založena Lidická sbírka soustřeďující dnes 415 děl 92 současných výtvarných umělců z celého světa, kteří svá díla věnovali Lidicím
 • roku 1972 se konal první ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, jejího 35.ročníku, se v roce 2007 zúčastnilo téměř 8000 výtvarných prací ze 49 zemí světa
 • roku 2000 byla na lidickém pietním území po 31 letech práce dokončena instalace "Pomníku dětských obětí války", monumentálního sousoší 82 zavražděných lidických dětí vytvořených sochařkou Marií Uchytilovou
 • téhož roku vznikl Památník Lidice jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR
 • roku 2001 byla zahájena obnova lidického Růžového sadu, kde nyní roste na 23.000 růžových keřů ve 213 odrůdách včetně unikátní odrůdy "Lidice"
 • roku 2003 byla otevřena Lidická galerie, stálá expozice Lidické sbírky
 • roku 2005 se v lidickém Růžovém sadu konala první svatba, v roce 2007 se zde konalo již 40 svatebních obřadů
 • součástí života Lidic se stala bohatá nabídka kulturních pořadů pořádaných Památníkem Lidice, největší úspěch zaznamenávají převzatá představení z pražského divadla Viola
 • v letošním roce probíhá 3. ročník internetové vědomostní soutěže pro děti a mládež "Lidice pro 21. století", do které se přihlásilo více jak 1400 dětí z 8 zemí
 • v roce 2007 proběhlo v Památníku Lidice celkem 5 odborných akreditovaných seminářů pro pedagogy s názvem Příběh české vsi Lidice a 5 seminářů Co je fašismus a nacismus
 • 1. dubna 2008 bude v areálu Památníku Lidice otevřeno nové vzdělávací středisko a badatelna
 • v obci Lidice dnes žije přibližně 420 obyvatel
Kontakty:

viz. stránka kontaktů