12. ročník
12. ročník

Aktuality

Poděkování

10.6.2018

Jmenovité poděkování spolutvůrcům akce     

Život člověka se neskládá jenom z krásných chvílí, ale velmi často musíme čelit i událostem nepříjemným a tragickým. Některé tragédie, jako ta co se stala 10. června 1942 v Lidicích, jsou smutnou, ale důležitou součástí naší historie. Není jednoduché hledat cesty, jak o takových věcech mluvit a jak je sdělovat veřejnosti. Přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice je jedinečným příkladem nalezení důstojné a zároveň pozitivní cesty připomínky ztracených životu. Dekuji všem dětem za jejich píli při nacvičování písní. Věřím, že tak upevní nejen své pěvecké schopnosti, ale také smysl pro spravedlnost, odvahu a také pokoru a úctu.

Je mojí milou povinností podekovat všem tem, bez nichž by se nepodařilo tuto krásnou akci zorganizovat.     

 

Jsou to zejména:           

Bc. Lukáš Mekina          

Mgr. Eva Moučková     

Sbormistři jednotlivých pěveckých sboru a především samotní účinkující          

• Učitelky a zaměstnanci 5. ZŠ Kladno,

• Učitelky a zaměstnanci 1., 2., 4., 6., 7., 10., 12. a 14. ZŠ Kladno

• Primátor města Kladna Milan Volf     

• Hejtmani jednotlivých krajů

• Senát Parlamentu České republiky, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

• Marek Ztracený

• Ústřední hudba AČR

• Zastupitelé obce Lidice          

• Máša Málková a Jiří Vaníček

• Sponzoři a partneři přehlídky

• Zaměstnanci Památníku Lidice            

 

 

ředitelka Památníku Lidice       

 Mgr. Martina LehmannováAktualizováno: 6/14/2018 7:15:52 AM